logo

SINUS CABINET

Biến tần SINUS CABINET là dòng biến tần SINUS PENTA và SINUS K được đồng bộ trong tủ điên bao gồm cả phần điều khiển và đóng cắt cho tủ điện biến tần.
- Dải công suất của SINUS K CABINET: 12,5 – 900kW
- Dải công suất của SINUS PENTA CABINET: 25 – 1200kW
- Cấp bảo vệ từ IP24 - IP54

 Đặc điểm kỹ thuật. SINUS PENTA
 Đặc điểm kỹ thuật. SINUS K

 

 

 

 

 

 

 

 

Biến tần châu âu bảo hành 2 năm

 

Phần mềm teleservice , "REMOTE DRIVE


Các sản phẩm cùng loại