logo

Wire mesh

Wire mesh

Máng lưới (Rack Cable Tray – Wire mesh)

Vật liệu (Material): Thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel), thép mạ điện (Electric galvanized steel), thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)

Kích thước
Size (mm)

Kích thước thép
Diameter of round bar (mm)

100 x 50

5.0

100 x 50

5.0

200 x 50

5.5

100 x 85

6.0

200 x 85

6.0

wire-mesh

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lưới thép hàn EURO WIRE MESH 3816
2 wire mesh tray LWB - Cablofil wire mesh cable tray - Tay đỡ máng cáp lưới 2768
3 Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML150 3761
4 Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML100 3699
5 Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML75 3134
6 Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML50 3290
7 Hướng dẫn lắp đặt máng lưới - Guideline for installation of wire mesh tray/ cable basket tray 3467
8 Giá Đỡ Máng Lưới CVL Wire Mesh Tray Supports 3848
9 Wire mesh tray KK34 - Kẹp nối máng cáp lưới 3565
10 Wire mesh tray KK28 - Kẹp nối máng cáp lưới 5601
11 wire mesh tray FLK - Kẹp khóa nhanh máng cáp lưới 2224
12 Wire mesh tray SPL - Kẹp nối nhanh máng cáp lưới 2027
13 Wire mesh tray SBR - Thanh gia cố máng cáp lưới 1999
14 Wire mesh tray CSB - Kẹp góc máng cáp lưới 2447
15 Wire mesh tray SPB - Kẹp hình nhện máng cáp lưới 1811
16 Divider for wire mesh tray - Chia Máng Cáp Lưới DVR 2300
17 wire mesh tray CVR - Nắp máng cáp lưới 3824
18 wire mesh tray CGD - Miếng dẫn hướng máng cáp lưới 1630
19 wire mesh tray 90°-50mm - wire mesh cable tray 2294
20 wire mesh tray 90°-100/150mm - wire mesh cable tray - Co ngang máng cáp lưới 2230
21 wire mesh tray 90°-200mm - Co ngang máng cáp lưới 2724
22 wire mesh tray 90°-300mm - wire mesh cable tray, Co ngang máng cáp lưới 2544
23 wire mesh tray 90°-450/500mm - wire mesh cable tray 1908
24 wire mesh tray 90°-600mm - wire mesh cable tray 2013
25 wire mesh - Co nối 90 hai thanh máng cáp lưới 1995
26 máng cáp lưới - wire mesh Co tròn 90° 1679
27 Wire mesh - Co chữ T máng cáp lưới 1992
28 máng cáp lưới - wire mesh co 4 ngã 2010
29 Co trong máng cáp lưới - wire mesh 2050
30 wire mesh co lên và co xuống 2356
31 Máng lưới - Wire mesh tray 2341
32 Wire mesh Rack Cable Tray 2349