logo

Thang máng cáp

Máng cáp, khay cáp, thang cáp, (Cable tray, trunking, cable ladder)

Máng cáp (Cable Tray)

Vật liệu (Material) : Tôn G.I (G.I Steel), thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel),

Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)

Độ dày (Thickness) : 1 - 3 mm

Mầu (Color): Theo yêu cầu của khách hàng (At the request of customers)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

100 x 50

0.8

300 x 50

1.2

250 x 100

1.2

150 x 50

1

400 x 50

1.5

300 x 100

1.2

200 x 50

1.2

150 x 100

1

400 x 100

1.5

250 x 50

1.2

200 x 100

1.2

400 x 110

2

mang-cap

Các phụ kiện điển hình (typical accessories):

phu-kien

Khay cáp (Trunking)

khay-cap

Vật liệu (Material) : Tôn G.I (G.I Steel), thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel),

Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)

Độ dày (Thickness) : 1 - 3 mm

Mầu (Color): Theo yêu cầu của khách hàng (At the request of customers)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

60 x 40

0.8

75 x 75

0.8

200 x 100

1.2

50 x 50

0.8

100 x 75

1

300 x 100

1.5

75 x 50

0.8

150 x 75

1

150 x 150

1

100 x 50

0.8

200 x 75

1.2

200 x 150

1.2

150 x 50

1

300 x 75

1.5

300 x 150

1.5

200 x 50

1

100 x 100

1

400 x 110

2

300 x 50

1.5

150 x 100

1

400 x 150

2

Thang cáp (Cable Ladder)

thang-cap

Vật liệu (Material) : Tôn G.I (G.I Steel), thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel),

Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)

Độ dày (Thickness) : 1 - 3 mm

Mầu (Color): Theo yêu cầu của khách hàng (At the request of customers)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Ðộ dày
Thickness (mm)

200 x 100

1.2

300 x 150

2

800 x 150

3.0

300 x 100

1.2

400 x 150

2

900 x 150

3.0

400 x 100

1.5

500 x 150

2

1000 x 150

3.0

200 x 150

2

600 x 150

2

 

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn: