logo

Lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './kamtech_kamtech/kamtech1_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM kamtech1_vvcounter_logs
 • DB function failed with error number 145
  Table './kamtech_kamtech/kamtech1_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO kamtech1_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1576294452, 5, 3, 0, 2 )
Lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './kamtech_kamtech/kamtech1_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM kamtech1_vvcounter_logs
 • DB function failed with error number 145
  Table './kamtech_kamtech/kamtech1_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO kamtech1_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1576294452, 5, 3, 0, 2 )

Bộ điều khiển DC Drive

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

AC/DC DIGITAL CONVERTERS:
TWO QUADRANTS DCREG2, FOUR QUADRANTS DCREG4